Contact


Blue Sys Technologies SRL

Str. Stefan cel Mare nr. 56
Timisoara, cod 300562
0256 218 753
0256 218 751
vanzari@utilajetm.ro


Coordonator magazin Stefan cel Mare: Eniko Szogyenyi

0256 218 753 int.18
0743 054 602
vanzari@utilajetm.ro


Vanzari Karcher Center BlueSys Stefan cel Mare: Mircea Smolian

0743 054 605
0256 218 753 int.18
office@utilajetm.ro


Receptie Service: Eniko Szogyenyi

0743 054 603
service@bluesys.ro


Financiar: Irina Dietrich

0743 054 601
financiar@bluesys.ro


Director Comercial: Dan Resmeriță

0786 292 393
dan.resmerita@bluesys.ro